Ang dating daan wikipedia dating man online service single woman

23 Jan

Ito ay isinagawa sa Los Angeles, California sa Estados Unidos.Ang dating panradyong palatuntunan ng ADD ay ipinagpatuloy sa mga himpilan ng RJTV 29, PTV 4, SBN 21, at ngayon ay UNTV.Taong 2005, ang samahan ay nagpalit ng pangalan na kilala na ngayon sa tawag na "Members Church of God International".Noong taong 1969, si Soriano ay naging ministro ng samahan, at bilang isang tagapangaral, isa siya sa mga maaaring maging kahalili ni Perez bilang tagapangasiwa.Pagkamatay ni Nicolas Perez noong taong 1975, isang babaeng tagapangaral ang pumalit sa tungkuling iniwan ni Perez, siya ay si Levita Gugulan.

Ito ay mas kilala sa tawag na Ang Dating Daan, ang kanilang pangunahing programa sa radyo at telebisyon.

Si Eliseo Soriano na ipinanganak noong Abril 4, 1947 ay lumaki at namulat na kaanib sa pangkating pananampalataya na tinatawag na "Iglesia ng Diyos kay Cristo Hesus Haligi at Suhay ng Katotohanan" na pinangungunahan noon ni Nicolas Perez (ang dating nangangasiwa sa samahan).

Willy ay nagkaroon ng iringan ukol sa "pabagu-bagong" pamumuno at mga "mali-maling doktrina" sa samahan ng MCGI (katulad ng paninikluhod sa silangan tuwing mananalangin, at ang pangingilin ng Sabbath).

Ito ay nagbunga ng pag-aklas ni Willy Santiago kasama ang 12 kaanib noong Oktubre 2009 at pagkakatatag ng kanilang bagong samahan na Members Church of God in Jesus Christ Worldwide o MCGJCW.

ang dating daan wikipedia-12ang dating daan wikipedia-26